Atık Su Arıtma Sistemi

Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atık su haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin birini veya birkaçına atık su arıtma denir. Akıtılan suyu kullanılmak veya arıtma tesislerine boşaltılacak atık su haline getirmek için kullanılan sistemlerdir. Aynı zamanda çevreye ve insan sağlığına zarar vermesini önlemektedir.

Şehir kanalizasyon sisteminin bulunmadığı yerleşim bölgelerinde evsel kullanım sonucu oluşan atık suların geri kazanımı ve bertaraf amacıyla projelendirilen Atık Su Arıtma Sistemleri ile müşterilerimize etkili çözümler sunmaktayız.

Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular, yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzey altı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sulardır.


Endüstriyel Paket Atık Su Arıtma Sistemleri,

Atık Su Arıtma Sistemleri,

Atık Su Arıtma | Paket Arıtma | Koku Arıtma | Kimyasal Arıtma,

Endüstriyel Paket Atık Su Arıtma Sistemleri

Atık Su Arıtma Sistemleri
Atık Su Arıtma | Paket Arıtma | Koku Arıtma | Kimyasal Arıtma


Etiketler: su arıtma, endüstriyel su arıtma, su yumuşatma sistemleri, su arındırma, su temizleme tesisleri, su arıtma tesisleri, su arıtma cihazları