Fabrika Su Arıtma Sistemi

Fabrika Su Arıtma Sistemleri (Sanayi Su Arıtma Sistemleri)

Fabrika su arıtma sistemleri, yüksek miktarda fabrika suyunu atık sulardan arındırmak amacıyla neredeyse her fabrikada bulunmaktadır. Bu sistemler ev tipi sistemlere göre daha yüksek kapasiteli olup, genellikle "Sanayi Tipi Su Arıtma Sistemleri" olarak da adlandırılmaktadır.
Fabrika Su Arıtma Cihazları; sanayi, daire, fabrika gibi yerlerde tercih edilmekte olup buralardaki su tüketimi ve konuma göre uygun cihaz belirlenip ona göre montajı gerçekleştirilmektedir. Genelde bu tip su arıtma cihazları fabrika, ofis ve sanayi alanlarında su tüketiminin yüksek olduğu iş yerlerinde kullanılmaktadır.
Su, kar ve yağmur suları ile yer altının bazı kesimlerinde toplanarak yer yüzüne çıkar. Kimi zaman kendiliğinden yeryüzüne çıkan su, kimi zaman çeşitli etkenlerle yeryüzüne çıkarılır. Başta içme suyu olmak üzere pek çok şekilde kullanılır. Fakat sular topraktan çıktığı haliyle her zaman doğrudan tüketime uygun olmayabilir. Çevresel atıklar, tıbbi atıklar, endüstriyel atıklar, sanayileşmenin etkileri, suyun geçtiği yüzeylerin kimyasal özellikleri gibi pek çok etken, suyu sağlıklı olmaktan çıkarır. Bu da başta sağlık sorunları olmak üzere pek çok olumsuzluğu beraberinde getirir. Fakat teknoloji birçok alanda olduğu gibi burada da kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

• Oteller, Siteler, Tatil Köyleri, Çiftlikler

• Köyler, Beldeler Ve Belediyeler

• Kamplar Ve Dinlenme Tesisleri

• Konutlar, Toplu Konutlar Ve Lojmanlar

• Askeri Birlikler, Hastaneler, Okullar Ve Kamu Kuruluşları

• Sanayi Tesisleri, Fabrikalar, ŞantiyelerEtiketler: su arıtma, endüstriyel su arıtma, su yumuşatma sistemleri, su arındırma, su temizleme tesisleri, su arıtma tesisleri, su arıtma cihazları